Kirkevalget 2023 i Frei menighet

 Den 10. og 11. september 2023 er det kirkevalg. Dette skjer hvert fjerde år (samtidig som kommunevalget) og da skal nytt menighetsråd velges. Vi ønsker oss nye medlemmer til menighetsrådet og ser etter deg som har lyst til å engasjere deg i kirka og lokalmiljøet her på øya. 

Her vil vi prøve å beskrive hva og hvem menighetsrådet er, og hva vi gjør på.  

Hva er et menighetsråd?

Menighetsrådet kan på enkelt vis sammenlignes med et styre i en organisasjon og leder menighetens virksomhet her på Frei. 

Som medlem i menighetsrådet kan du ha stor innflytelse på de lokale oppgavene og utfordringene i din kirke. Menighetens arbeid spenner over mange temaer – bl.a. miljø og rettferdighet, gudstjeneste, musikk, misjon, barne- og ungdomsarbeid, samt jus og økonomiforvaltning. Menighetsrådet sitter i fire år, og nytt råd velges når det er kirkevalg (samtidig som kommunevalget). 

Rådet møtes ca én gang i måneden og det er om lag ti møter i året. Frei menighetsråd er i ferd med å samle menighetens aktiviteter og planer inn i ett og samme verktøy («Kirka vår, samlet plan for arbeidet i menigheten») for lettere å se helheten i menighetens arbeid, og lettere kunne jobbe langsiktig og strategisk sammen med de ansatte. 

Vi ønsker å videreføre gode tradisjoner, men også tenke nytt om kirkens arbeid og aktiviteter. 

Hvem er menighetsrådet i Frei menighet

Frei menighetsråd har seks faste medlemmer og seks varamedlemmer. De seks faste medlemmene velger selv leder, nestleder, to fellesrådsrepresentanter, og representanter i forskjellige underutvalg. I tillegg er sokneprest Lynn Brakstad fast medlem i rådet. I tillegg har vi en sekretær, Marina Frisvold, som referer og administrer gjennomføring av vedtak.

Menighetsrådets medlemmer 2019 – 2023: 

 • Maritta Boxaspen Ohrstrand, Orveien Frei
 • Rakel Yttervik, Bjerkestrandveien Frei
 • Sissel Beate Strømmen Helgesen, Liljestien Frei
 • Per Harald Kvalvik, Kvalvikveien Frei
 • Stein Åge Sørlie, Storbakken Frei
 • Helge Rødset, Rabben Frei

 Varamedlemmer 

 • Hilde Nergaard Halvorsen, Jøriberget Frei
 • Kristine Lie Brevik, Storbakken Frei
 • Per Bergem, Orveien Frei
 • Iris Ramona Laupstad Kjønnøy, Kvalvåglia Frei
 • Heidi Anita Gjeldnes, Kvalvågbakken Frei

Still til valg for menighetsrådet!

Sammensetningen av et menighetsråd har mye å si for dets arbeid. Vi ønsker derfor å ha med folk i forskjellige aldersgrupper og med forskjellig erfaring og bakgrunn.

Det er mange grunner til å stille til valg til menighetsrådet. Her er ti av dem. Som representant i menighetsrådet vil du få mulighet til å: 

 • bruke dine talenter
 • få nye relasjoner i nærmiljøet
 • jobbe sammen med andre – for andre
 • være med på å formidle kristen tro
 • dele og diskutere dine standpunkt med andre
 • sørge for et trygt og godt fritidstilbud for barn og unge
 • legge til rette for at kirken blir en viktig kulturarena
 • bidra til at kirken er åpen for alle
 • gjøre lokalmiljøet ditt bedre
 • bli bedre kjent med deg selv

 Tenk over om du vil være med neste periode! Valgperioden er 4 år. 

Hvem kan velges?

Alle medlemmer av Den Norske Kirke som er fylt 18 år og har bostedsadresse i soknet (= postnummer et sted på Freiøya) kan stille til valg. En nominasjonskomite spør nye kandidater om å bli med neste periode. Det er også mulig å foreslå kandidater til menighetsrådet, inkludert seg selv! På nettsidene til kirken.no kan du lese mer! 

Hva har skjedd i Frei menighet i løpet av den siste fireårsperioden:

Aktiviteter:  

 • Pandemien satte sitt preg på den første delen av perioden, det sittende menighetsrådet startet senhøstes 2019 og rakk ikke så mange møter for nedstengning og restriksjoner gjorde at kirke- og menighetslivet ble helt annerledes enn forventet!
  Til tross for dette greide vi å gjennomføre mye aktivitet, men det skulle altså vare til utpå vinteren 2022 før vi kunne drive som normalt. Det har vært en stor glede å kunne vende tilbake til normalen med aktiviteter som for eksempel gudstjenester, dåp, diakonitjeneste, begravelser, bryllup og konfirmasjoner uten begrensninger!
 • Frei kirke ble vigslet 16. september 1897 og fylte 125 år i 2022. Vi markerte dette med flere fine arrangementer utover høsten, blant annet med en flott jubileumsgudstjeneste, en magisk jubileumskonsert i regi av Festspillene i Kristiansund og en interessant kulturhistorisk kveld med Nils Fiske og Ole Kristian Gundersen.
 • I forbindelse med jubileet ble nettstedet freikirkested.no etablert. Her formidles viktig kulturhistorie fra Frei kirkested, som er et svært viktig historisk område her på Frei.
 • Frei barnekor må trekkes fram som en stjerne i arbeidet med barn og unge. Her legges det ned en storartet innsats av både styre og musikalsk ledelse, et arbeid som blir lagt merke til langt utenfor kommunens grenser blant annet gjennom fine konsertprosjekter og musikkvideoer! Dette er en flott og viktig arena for musikalsk læring, mestring vennskap i trygg innramming.
 • Frei bedehus er et trivelig menighetshus med historisk sus i seilet. Huset eies av Normisjon, men leies og driftes av Frei menighet. Huset brukes til konfirmasjonsundervisning, møter, barnekorøvelser og andre aktiviteter. Høsten 2022 ble det også med stor suksess arrangert både tradisjonell bedehusbasar og god gammeldags juletrefest for første gang på mange år. Vi startet det nye året med kurset «Fra barnetro til voksentro og moden tro» i regi av Areopagos.
 • I tillegg arbeides det selvsagt kontinuerlig I Frei menighet med andre faste aktiviteter som spenner fra babysang til småbarnsgrupper, salmekvelder, diakonitjeneste, dåp, bryllup, konfirmantundervisning, begravelser, gudstjenester og alt som hører med.
 • Frei menighet har ellers en høy andel av både barnedåp, konfirmasjoner og bryllup.

Ansatte:

 • Ved en tilfeldighet har Frei menighet i løpet av de siste tre og et halvt årene fått nye ansatte i samtlige stillinger/funksjoner i staben!
  Dette kunne blitt en kolossal utfordring, men vi er i den heldige situasjonen at vi har greid å rekruttere inn nye personer i fast tilsetting i alle stillingene. Menigheten er nå meget godt skodd for framtida. Ikke minst hadde vi i juni 2022 gleden av å ordinere Lynn Brakstad som sokneprest i Frei menighet.
 • Samtidig har det også blitt tilsatt både ny kirkeverge og ny assisterende leder ved Kristiansund kirkelige fellesråd i løpet av det siste året.

Frei menighetsråd har derfor både en god stab med nye og motiverte medarbeidere og en god base av eksisterende aktiviteter og satsningsområder til det videre arbeidet framover!  

Ta kontakt hvis du har spørsmål eller er interessert:
- Leder i menighetsrådet: Stein Åge Sørlie, mob. 975 89 228 eller
- Nestleder Helge Rødset, mob. 990 04 573.


Fakta: 
Sokn eller sogn er den grunnleggende kirkelige forvaltningsenhet. Hvert sokn har egen kirke og eget menighetsråd. Hvert sokn hører til ett prosti. Hvert prosti hører til ett bispedømme. Fra gammel tid var et sokn et område på landsbygda hvor innbyggerne besøkte samme kirke - slik det fremdeles er på Frei. Sokneråd og menighetsråd er dermed det samme.


Maleriet Rastarkalv av Nils Fiske