Bedehusbasar

Bildeglimt fra bedehusbasaren 22.10.22

Tusen takk til alle som bidro til at dette ble så vellykket: Private og næringsliv som har gitt gevinster, alle loddkjøpere, alle som kom på basar og kjøpte årer, lodd, kaffe og kake, sokneprest Lynn og Frei barnekor med flere! 

Og sist men ikke minst menighetsrådets driftige basarkomite med Maritta, Sissel og Iris.