Forløperen til Langveien Ungdomsskole i Kristiansund var Kristiansunds offentlige høyere almenskole ("Latinskolen"), der Frei bedehus opprinnelig var oppført som gymnastikksal og vaktmesterbolig i 1870. 

Huset ble solgt, revet og flyttet til Freidarberg ved Frei kirke i 1924 fordi Latinskolen skulle sette opp et nytt bygg med gymnastikksal, garderober og fysikkrom.

Nybygget fra 1925 er det nåværende "Tårnhuset" i Skolegata, som vil inngå i det nye kulturhuset i Kristiansund. Slik sett er det faktisk en kobling mellom Frei bedehus og Normoria!

Bedehusets storsal er relativt lite forandret fra da den var gymnastikksal og framstår i god stand, med flott tidsriktig fargesetting. Huset er selvsagt oppgradert med kjøkken og toaletter etter mer moderne standard.

Frei bedehus ble innviet søndag 5. juli 1925. Bygget fylte altså 150 år i 2020 og er 100 års-jubilant på Frei i 2025.